Re-integreren ofwel een andere baan accepteren is niet altijd makkelijk.

Als je ergens al 20 jaar werkt, kan veranderen best lastig zijn: ‘waar kom ik terecht en pas ik daar wel?’ is dan een veelgehoorde en terechte vraag. Aan de andere kant: als iemand zijn of haar werk niet meer kan uitvoeren om welke reden dan ook, dient er iets te gebeuren. De arbeidsdeskundigen van de Bethode verzorgen re-intergratie-trajecten compleet vanuit het belang van de werknemer én de werkgever. Bij de Bethode noemen ze dat de Win-Win-Bethode. In veruit de meeste gevallen pakt een re-integratietraject via de Bethode dan ook goed uit voor alle betrokkenen en dit omdat iedereen wil meedoen en niemand aan de zijlijn wil staan.

Zit u met een vraag over re-intgeratie? Check de Bethode en neem contact op.

Check ook dit filmpje over hoe wij het zien en hoe wij werken: Film van Willem van Herpen.