Detachering

Veel gedetacheerde medewerkers zijn inmiddels extern in vaste dienst!
Omdat er nog steeds rond de 150 medewerkers gedetacheerd zijn bij diverse werkgevers blijft onze detacheringsdienst actief. Er komen echter weinig nieuwe kandidaten bij. Bovenal zetten wij in op het plaatsen van medewerkers op een betaalde baan bij externe werkgevers.

Meer over de Bethode

Een gedetacheerde Bethode-medewerker is geplaatst bij een werkgever op een structurele (soms speciaal samengestelde) arbeidsplaats. Deze medewerker is in dienst van De Betho en werkt onder leiding van de externe werkgever.
Een eenvoudige urenadministratie is de enige belasting voor de werkgever en verder zijn alle overige werknemer-gerelateerde zaken de verantwoordelijkheid van De Betho.
Onze detacheringsdienst is actief maar er worden geen nieuwe kandidaten meer gedetacheerd.